DI SẢN VẬT THỂ

Danh sách di sản vật thể

Danh lam thắng cảnh

Cảnh quan thiên nhiên đẹp hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc, nghệ thuật hoặc khu vực thiên nhiên có giá trị khoa học về địa chất, địa mạo, địa lý, đa dạng sinh học, hệ sinh thái đặc thù.

Di tích khảo cổ

Địa điểm khảo cổ có giá trị nổi bật đánh dấu các giai đoạn phát triển của văn hóa khảo cổ.

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị tiêu biểu trong các giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật Việt Nam.

Di tích lịch sử

Công trình xây dựng, địa điểm ghi dấu sự kiện, mốc lịch sử quan trọng của dân tộc hoặc gắn với anh hùng dân tộc, danh nhân, nhà hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, khoa học nổi tiếng có ảnh hưởng quan trọng đối với tiến trình lịch sử của dân tộc.

DI SẢN PHI VẬT THỂ

Danh sách di sản phi vật thể

Lễ hội truyền thống

Lễ hội truyền thống là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân.

Ngữ văn dân gian

Bao gồm sử thi, ca dao, dân ca, tục ngữ, hò, vè, câu đố, truyện cổ tích, truyện trạng, truyện cười, truyện ngụ ngôn, hát ru và các biểu đạt khác được chuyển tải bằng lời nói hoặc ghi chép bằng chữ viết.

Nghề thủ công truyền thống

Nghề thủ công có truyền thống từ lâu đời được biểu hiện bằng những sản phẩm thủ công với những nét độc đáo, tinh xảo, hoàn mỹ.

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Bao gồm âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức trình diễn dân gian khác.

'

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Bao gồm luật tục, hương ước, chuẩn mực đạo đức, nghi lễ và các phong tục khác.

Tiếng nói, chữ viết

Bao gồm tri thức về thiên nhiên, đời sống con người, lao động sản xuất, y, dược học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các tri thức dân gian khác.

Tri thức dân gian

Tiếng nói, chữ viết của các dân tộc Việt Nam.

'

Xếp hạng di sản

Danh sách xếp hạng di sản

Di sản thế giới

Di sản được lựa chọn bởi UNESCO, có giá trị về văn hóa, lịch sử, khoa học. Các di sản này được đánh giá là có tầm quan trọng đối với lịch ích tập thể nhân loại.

Cấp Quốc gia đặc biệt

Di tích Quốc gia đặc biệt là những di tích Việt Nam có giá trị đặc biệt tiêu biểu của Quốc gia. Di tích Quốc gia đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng.

Cấp Quốc gia

Di tích Quốc gia là di tích có giá trị tiêu biểu của Quốc gia. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin quyết định xếp hạng di tích Quốc gia.

Cấp tỉnh

Di tích cấp Tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp Tỉnh.

Chưa xếp hạng

Là các di tích, danh lam thắng cảnh, di sản phi vật thể có giá trị, đã được kiểm kê phân loại nhưng chưa được công nhận xếp hạng.

Địa điểm di sản

Danh sách di sản theo địa phương

Tin tức

Tin tức nổi bật về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh